Vodstvo

Ravnateljica


Rosana Pahor

Pomočnica ravnateljice 1


Nataša Nanut Brovč

telefon:  05 39 352 22

Pomočnik ravnateljice 2


Aleksander Popit

telefon: