ŠOLSKI KOLEDAR


         

Vzgojno-izobraževalno delo v šoli bo potekalo v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. list RS, št. 50/12 in 56/12).  
 

2021

sreda

1. september

ZAČETEK POUKA

ponedeljek - ponedeljek

25. oktober –  1. november

JESENSKE POČITNICE

nedelja

31. oktober

DAN REFORMACIJE

ponedeljek

1. november

DAN SPOMINA NA MRTVE

petek

24. december

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

sobota

25. december

BOŽIČ

nedelja

26. december

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

sobota - nedelja

25. december – 2. januar

NOVOLETNE POČITNICE

2022

sobota - nedelja

1. januar – 2. januar

NOVO LETO

ponedeljek

31. januar

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

petek

4. februar

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM

ponedeljek

7. februar

POUKA PROST DAN

torek

8. februar

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

petek - sobota

11. februar – 12. februar

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

ponedeljek - petek

21. februar – 25. februar

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL

ponedeljek - petek

28. februar – 4. marec

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE

ponedeljek

18. april

VELIKONOČNI PONEDELJEK

sreda

27. april

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

sreda - ponedeljek

27. april – 2. maj

PRVOMAJSKE POČITNICE

nedelja - ponedeljek

1. maj – 2. maj

PRAZNIK DELA

sreda

15. junij

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA;

RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL

petek

24. junij

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA;

RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL;

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI

sobota

25. 6.

DAN DRŽAVNOSTI

sobota - sreda

25. 6. – 31. 8.

POLETNE POČITNICE

 

Pouk se prične ob 8.00 uri, predura ob 7.30 uri. 

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

16. 6. - 29. 6. 2022

1. rok

učenci 9. razreda             

27. 6. - 8. 7. 2022

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

18. 8. - 31. 8. 2022

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

 

 

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

3. 5. - 15. 6. 2022

1. rok

učenci 9. razreda

3. 5. - 24. 6. 2022

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

18. 8. - 31. 8. 2022

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

 

                     Nacionalno preverjanje znanja

 

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega (9. razred) obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Preverjanje znanja je obvezno.

V 6. razredu se preverja znanje iz slovenščine, matematike in angleščine.

V 9. razredu se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta.

1. septembra 2021 je ministrstvo objavilo sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ. Za našo šolo je kot tretji predmet določen tuji jezik.

6. RAZRED

4. maj 2022

NPZ iz slovenščine.

6. maj 2022

NPZ iz matematike.

10. maj 2022

NPZ iz tujega jezika.

7. junij 2022

Seznanitev učencev z dosežki.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

7. – 9. junij 2022

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

16. junij 2022

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu.

24. junij 2022

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

 

 

9. RAZRED

4. maj 2022

NPZ iz slovenščine.

6. maj 2022

NPZ iz matematike .

10. maj 2022

NPZ iz tretjega predmeta - tuji jezik.

31. maj 2022

Seznanitev učencev z dosežki.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

31. maj – 2. junij 2022

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

10. junij 2022

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.

15. junij 2022

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda