Predmetnik

OBVEZNI PROGRAM obsega
- obvezne predmete,
- izbirne predmete,
- ure oddelčne skupnosti.RAZŠIRJENI PROGRAM obsega
- podaljšano bivanje,
- jutranje varstvo,
- dodatni pouk,
- dopolnilni pouk,
- interesne dejavnosti,
- šolo v naravi.PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE

A OBVEZNI PROGRAM

Razred

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Predmet/ur na teden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLJ

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

MAT

4

4

5

5

4

4

4

4

4

TJA

 

2

2

2

3

4

4

3

3

LVZ

2

2

2

2

2

1

1

1

1

GVZ

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

DRU

 

 

 

2

3

 

 

 

 

GEO

 

 

 

 

 

1

2

1,5

2

ZGO

 

 

 

 

 

1

2

2

2

DKE

 

 

 

 

 

 

1

1

 

SPO

3

3

3

 

 

 

 

 

 

FIZ

 

 

 

 

 

 

 

2

2

KEM

 

 

 

 

 

 

 

2

2

BIO

 

 

 

 

 

 

 

1,5

2

NAR

 

 

 

 

 

2

3

 

 

NIT

 

 

 

3

3

 

 

 

 

TIT

 

 

 

 

 

2

1

1

 

GOS

 

 

 

 

1

1,5

 

 

 

ŠPO

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Izbirni predmeti

 

 

 

 

 

 

2/3

2/3

2/3

Oddelčna skupnost

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dnevi dejavnosti ob pouku

Kulturni dnevi/dni

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Naravoslovni dnevi/dni

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi/dni

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi/dni

5

5

5

5

5

5

5

5

5

B RAZŠIRJENI PROGRAM

Prvi tuji jezik

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi tuji jezik

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika

 

 

 

2/1

2/1

2/1

 

 

 

Individualna in skupinska učna pomoč

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2