Preskoči na vsebino

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • strokovni aktivi  in 
  • razredniki.

RAZREDNIKI

ŠEMPETER 

 

RAZREDNIKI 

SKUPAJ 

1. razred 

 

M 

Ž 

28 

1. a 

Katarina Tischer Gregorič  

Karmen Grosar - 2. strokovna sodelavka 

14 

10 

24 

1. b 

Sara Ambrožič 

Mirjam Volk - 2. strokovna sodelavka 

12 

12 

24 

2. razred 

 

M 

Ž 

45 

2. a 

Alenka Vodopivec 

13 

8 

21 

2. b 

Jasna Telarević 

15 

9 

24 

3. razred 

 

M 

Ž 

54 

3. a 

Nina Lisjak 

11 

16 

27 

3. b 

Vesna Ferizovič 

10 

17 

27 

4. razred 

 

M 

Ž 

41 

4. a 

Lucija Gregorič 

10 

11 

21 

4. b 

Anica Erjavec 

9 

11 

20 

5. razred 

 

M 

Ž 

45 

5. a 

Nataša Strniša 

11 

11 

22 

5. b 

Maja Strgar 

9 

14 

23 

6. razred 

 

M 

Ž 

82 

6. a 

Tatjana Harej 

14 

14 

28 

6. b 

Tjaša Mrak 

14 

14 

28 

6. c 

Aleša Velikonja 

13 

14 

27 

7. razred 

 

M 

Ž 

83 

7. a 

Patricija Jug 

10 

12 

22 

7. b 

Alenka Uršič 

9 

10 

19 

7. c 

Vesna Levpušček 

11 

11 

22 

7. č 

Klavdija Brecelj  

11 

9 

20 

8. razred 

 

M 

Ž 

88 

8. a 

Jani Klančič 

12 

9 

21 

8. b 

Alenka Faganelj 

13 

9 

22 

8. c 

Nina Bednarik 

13 

9 

22 

8. č 

Nives Adamič 

13 

10 

23 

9. razred 

 

M 

Ž 

80 

9. a 

Monika Bagon 

11 

11 

22 

9. b 

Tadeja Karl 

10 

8 

18 

9. c 

Tanja Erzetič 

12 

8 

20 

9.č 

Nina Makuc 

10 

10 

20 

POŠ VRTOJBA 

 

M 

Ž 

SKUPAJ 

1. razred 

Tina Tomažinčič,  

Tatjana Vogrič, 2. strokovna sodelavka  

10 

12 

22 

2. razred 

Polonca Keše 

9 

16 

25 

3. razred 

Tatjana Mavrin 

10 

12 

22 

4. razred 

Janja Prinčič 

10 

9 

19 

5. razred 

Suzana Koncut 

9 

13 

22 

POŠ VOGRSKO 

 

M 

Ž 

SKUPAJ 

1. razred 

2. razred 

Nadja Pahor Bizjak 

Helena Hvala Prah, 2. strokovna sodelavka 

1 

5 

6 

2 

 

6 

3. razred 

Aleksandra Lisjak 

9 

5 

14 

4. razred 

5. razred 

Rut Jarc  

Tanja Bavčar 

4 

5 

9 

Rut Jarc 

7 

1 

8 

 


STROKOVNI AKTIVI

AKTIVI 

VODJA 

ČLANI 

aktiv 1. razredov 

Sara Ambrožič 

 

Katarina Tischer Gregorič 

Karmen Grosar  

Mirjam Volk 

Sara Ambrožič 

Tina Tomažinčič 

Tatjana Vogrič 

Nadja Pahor Bizjak 

Helena Hvala Prah  

aktiv 2. razredov 

Polonca Keše 

Nadja Pahor Bizjak 

Alenka Vodopivec 

Jasna Telarević 

Polonca Keše 

aktiv 3. razredov 

Aleksandra Lisjak 

Tatjanja Mavrin 

Vesna Ferizović 

Nina Lisjak 

Aleksandra Lisjak 

aktiv 4. razredov 

Anica Erjavec 

Lucija Gregorič 

Anica Erjavec 

Janja Prinčič 

Tanja Bavčar 

Rut Jarc 

aktiv 5. razredov 

Nataša Sterniša 

Nataša Strniša 

Maja Strgar 

Rut Jarc 

Tanja Bavčar 

Suzana Koncut 

aktiv za podaljšano bivanje 

Matejka Harej 

Andrejka Rijavec 

Tanja Bavčar 

Anja Oblak  

Danica Brajnik  

Marina Pintar 

Lara Tavčar  

Darja Rijavec 

Matic Šen 

Martina Furlani Sovdat 

Miroslava Fon 

Monika Bagon  

Tina Posedel 

Tjaša Prunk 

Matejka Harej 

aktiv slavistov 
 
 

Nina Bednarik 

Majda Rusjan 

Tatjana Harej 

Tadeja Karl 

Nina Bednarik 

 

aktiv tuj jezik angleščina  

Nina Drstvenšek 

Nina Drstvenšek 

Patricija Jug 

Urška Lukan 

Vanja Velišček 

Tanja Erzetič 

 

aktiv za matematiko 

Aleša Velikonja 

Klavdija Brecelj 

Karmen Debenjak 

Anton Perat 

Aleša Velikonja 

 

aktiv za naravoslovje: biologijo, kemijo, fiziko, gospodinjstvo, naravoslovje in tehniko 

Tjaša Mrak 

Vesna Levpušček 

Marina Furlani Sovdat 

Alenka Uršič 

Ava Blazetič 

Tjaša Mrak 

 

aktiv za družboslovje: likovno umetnost, glasbeno umetnost, geografijo, zgodovino in domovinska in državljanska kultura in etika 

Tjaša Gorjup 

Kristina Stopar Jenišek 

Monika Bagon 

Monika Vižintin 

Tjaša Gorjup 

Nives Adamič 

Jani Klančič 

Tjaša Prunk 

 

aktiv za šport 

Alenka Faganelj 

Alenka Faganelj 

Jožef Petrovčič 

Nina Makuc 

Matic Šen 

 

aktiv šolske svetovalne službe 

Tina Brecelj 

Nataša Nanut Brovč  

Nataša Skrt Leban 

Tina Brecelj 

Eda Jakončič 

 

aktiv bolnišnična osnovna šola 

Andreja Krumberger 

Andreja Krumberger