Število otrok v oddelkih v šolskem letu 2021/2022

Oddelek

Fantje

Dekleta

Skupaj

Razrednik:

1. Vog

1

5

6

Nadja Pahor Bizjak Helena Hvala Prah

1. Vrt

10

12

22

Tina Tomažinčič

Tatjana Vogrič

1. a

14

10

24

Katarina Tischer Gregorič

 Karmen Grosar

1. b

12

12

24

Sara Ambrožič 

Mirjam Volk

2. Vog

2

4

6

Nadja Pahor Bizjak

2. Vrt

9

16

25

Polonca Keše

2. a

13

9

22

Alenka Vodopivec

2. b

15

9

24

Jasna Telarević

3. Vog

9

5

14

Aleksandra Lisjak

3. Vrt

10

12

22

Tatjana Vogrič

3. a

11

16

27

Nina Lisjak

3. b

10

17

27

Vesna Ferizović

4. Vog

4

5

9

Rut Jarc

Tanja Bavčar

4. Vrt

10

9

19

Janja Prinčič

4. a

10

11

21

Lucija Gregorič

4. b

9

11

20

Anica Erjavec

5. Vog

7

1

8

Rut Jarc

5. Vrt

9

13

22

Suzana Koncut

5. a

11

11

22

Nataša Sterniša

5. b

9

14

23

Maja Strgar

6. a

14

14

28

Tatjana Harej

6. b

14

14

28

Tjaša Mrak

6. c

13

14

27

Aleša Velikonja

7. a

10

12

22

Patricija Jug

7. b

9

10

19

Alenka Uršič

7. c

11

11

22

Vesna Levpušček

7. č

11

9

20

Klavdija Brecelj

8. a

12

9

21

Jani Klančič

8. b

13

9

22

Alenka Faganelj

8. c

13

9

22

Nina Bednarik

8. č

13

10

23

Nives Adamič

9. a

11

11

22

Monika Bagon

9. b

10

8

18

Tadeja Karl

9. c

12

8

20

Tanja Erzetič

9. č

10

10

20

Nina Makuc