Število otrok v oddelkih v šolskem letu 2022/23

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV TER RAZREDNIKI IN UČITELJI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023:  

 

ŠEMPETER 

 

RAZREDNIKI 

SKUPAJ 

1. razred 

 

M 

Ž 

49

1. a 

Katarina Tischer Gregorič  

Karmen Grosar - 2. strokovna sodelavka 

15

10 

25

1. b 

Sara Ambrožič 

Matejka Harej - 2. strokovna sodelavka 

12 

12 

24 

2. razred 

 

M 

Ž 

48

2. a 

Alenka Vodopivec 

14 

10 

24

2. b 

Jasna Telarević 

12 

12 

24 

3. razred 

 

M 

Ž 

46

3. a 

Nina Lisjak 

13

22

3. b 

Vesna Ferizović 

14

10 

24

4. razred 

 

M 

Ž 

55

4. a 

Lucija Gregorič 

7

11 

18

4. b 

Anica Erjavec 

7

12 

19 

4.c

Anja Oblak

8

10

18

5. razred 

 

M 

Ž 

82

5. a 

Nataša Sterniša 

11 

10

21 

5. b 

Maja Strgar 

11 

20 

6. razred 

 

M 

Ž 

76

6. a 

Monika Vižintin

13

13 

26

6. b 

Nina Drstvenšek 

12

13 

25 

6. c 

Anton Perat 

12

13 

25 

7. razred 

 

M 

Ž 

86

7. a 

Tatjana Harej

10 

11 

21 

7. b 

Karmen Debenjak

11 

11 

22

7. c 

Aleša Velikonja

11 

10 

21 

7. č 

Ava Blazetič

11 

11 

22 

8. razred 

 

M 

Ž 

83

8. a 

Patricija Jug

10

12 

22 

8. b 

Alenka Uršič

10 

19 

8. c 

Vesna Levpušček

12 

12 

24 

8. č 

Klavdija Brecelj

10 

18 

9. razred 

 

M 

Ž 

89

9. a 

Jani Klančič

13 

10 

23 

9. b 

Alenka Faganelj

13 

22 

9. c 

Nina Bednarik

12 

10

22 

9. č 

Nives Adamič

13

10 

22

 

POŠ VRTOJBA 

 

M 

Ž 

SKUPAJ 111

1. razred 

Tina Tomažinčič,  

Tatjana Vogrič, 2. strokovna sodelavka  

15

8

23 

2. razred 

Polonca Keše 

10

12 

22 

3. razred 

Tatjana Mavrin 

9

16 

25 

4. razred 

Janja Prinčič 

9

12

21 

5. razred 

Suzana Koncut 

11 

20 

 

POŠ VOGRSKO 

 

M 

Ž 

SKUPAJ 42

1. razred 

2. razred 

Nadja Pahor Bizjak 

Helena Hvala Prah, 2. strokovna sodelavka 

5

1

 5

4. razred 

Tanja Bavčar 

14 

3. razred 

5. razred 

Aleksandra Lisjak  

1

4

5

9

 

 

Skupine  - Šempeter  

UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA

Skupina 1  

Tina Posedel  

Skupina 2  

Martina Jejčič

Skupina 3  

Miroslava Fon  

Skupina 4  

Darja Rijavec  

Skupina 5  

Monika Bagon  

Skupina 6  

Nika Možina 

Skupina 7  

Tjaša Prunk  

Skupina 8  

Martina Furlani Sovdat, Matic Šen

Skupine  - Vrtojba  

Skupina 1  

Danica Brajnik  

Skupina 2  

Marina Pintar  

Skupina 3  

Mirjam Kodrič 

Skupina 4  

Lara Tavčar  

Skupine - Vogrsko  

Skupina 1  

Andrejka Rijavec  

Skupina 2  

Rut Jarc