Šolski okoliš


ŠOLSKI OKOLIŠ

Zavod ima šolski okoliš na območju naslednjih prostorskih enot iz Registra Geodetske uprave Slovenije (prostorski okoliš):

  • Šempeter
  • Vogrsko
  • Vrtojba


Na željo staršev vpisujemo otroke tudi iz drugih šolskih okolišev, če nam to dopušča število učencev v posameznem oddelku.


ŠOLSKI PROSTOR


Šolski prostor zajema prostore šolskih stavb, šolskih igrišč in dvorišč. V skladu z Letnim delovnim načrtom šole potekajo nekatere dejavnosti tudi izven šolskega prostora. Šola prevzema odgovornost za učence v času vseh dejavnosti po Letnem delovnem načrtu.