O šoli

Leta 1965 so v Šempetru zgradili novo moderno šolo.
Pouk na matični šoli v Šempetru pri Gorici se je pričel v šolskem letu 1965/66.
V šolskem letu 1965/66 je šolo obiskovalo 653 učencev.

Šola je bila poimenovana po pesniku, pisatelju in satiriku Ivanu Robu. • Bili smo prvi na Goriškem, ki smo uvedli podaljšano bivanje. 
 • Na šoli smo imeli v preteklosti v podaljšanem bivanju učence od 1. do 8. razreda, sedaj jih imamo le od 1. razreda devetletke do 5. razreda osemletke.
 • Leta 1976 je začel z delom oddelek šole na pediatriji šempetrske bolnišnice, čez nekaj let pa še vrtec v bolnici.
 • Septembra 1983 je bil pri šoli zgrajen prizidek s sodobno kuhinjo, jedilnico, trim kabinetom in zakloniščem.
 • 1999 smo pridobili prizidek, v katerem je knjižnica, dve učilnici ter dva kabineta.
 • Leta 2000 je bilo obnovljeno šolsko igrišče.
 • 2002 smo se vselili v nove poslovne prostore ter pričeli s športno vzgojo v sodobno opremljeni telovadnici.2010 smo obnovili šolsko jedilnico.
 • Vsa leta se je šola uspešno vključevala v življenje in delo kraja in širše okolice. Na mnogih prireditvah – v kraju, širši okolici in v zamejstvu – so nastopali učenci in učenke naše šole.
 • Šola je bila gostiteljica številnih tekmovanj - od občinskih, regijskih, državnih do mednarodnega tekmovanja.
 • Naši učenci so dosegli odlične rezultate na različnih športnih tekmovanjih, v tekmovanju iz znanja slovenskega, angleškega in italijanskega jezika, matematike, fizike, kemije, logike, biologije, zgodovine, geografije.
 • Mnogi izmed njih so osem let zvesti dobri knjigi, sodelujejo na  tekmovanju  Vesele šole, delajo v modelarskem krožku, udeležujejo se tekmovanja  v znanju o sladkorni bolezni.
 • Pevski zbor vsa leta sodeluje na različnih revijah, srečanjih, proslavah in drugih prireditvah.
 • Vključujemo se v različne natečaje in razpise.
 • Z novimi projekti dobiva šola novo podobo. Temeljni cilj vseh sprememb je, da vsakemu učencu omogočimo doseči najboljše znanje.