O šoli


Naslov:


Osnovna šola Ivana Roba  Šempeter pri Gorici

Podružnična šola Vrtojba
Ulica 9. septembra 132/a
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: 05 39 300 06
e-pošta: #EM#6f72656c6d777671257f787f63676c6e50766776676138766a777f68326e77#EM#

O ŠOLI


Začetki organiziranega šolstva v Vrtojbi segajo v daljno leto 1871, po nekaterih virih pa še kakšno leto ali dve prej z ustanovitvijo enorazrednice. Od tedaj se je šola stalno širila in večala. Začasno je zaprla vrata v času prve in druge svetovne. Pouk se je odvijal v različnih stavbah na različnih lokacijah v Vrtojbi in seveda tudi pod različnimi državnimi in družbenimi ureditvami. Pereče vprašanje šolskega prostora se je dokončno rešilo v februarju 1986, ko je bila predana namenu nova šolska stavba sredi kraja. Pouk se je odvijal v štirih učilnicah, nato pa so še del jedilnice preuredili v manjšo učilnico. Poleg razdelilne kuhinje je šola dobila tudi zbornico in prostor za knjižnico. To je bila v takratnem času zadnja investicija v šolstvo iz sredstev, zbranih s samoprispevkom državljanov. Za telovadnico in ureditev šolske okolice je žal zmanjkalo denarja. Za ureditev športnega igrišča in okolico šole poskrbela krajevna skupnost Vrtojba v zameno za staro šolsko stavbo. Na novo telovadnico smo morali počakati, dokler ni bila ustanovljena občina Šempeter-Vrtojba. Nova, sodobna telovadnica, zgrajena iz občinskih sredstev, je bila predana namenu leta 2001.

Danes ima šola pet razredov, pouk poteka v dopoldanskem času. V popoldanskem času poteka podaljšano bivanje učencev v štirih oddelkih. Na šoli imamo organiziranih veliko interesnih dejavnosti, ki jih vodijo učitelji šole in zunanji sodelavci.

Čeprav smo majhna, podružnična šola, smo odprti za nove pobude in dejavnosti. Tako poleg vzgojno-izobraževalnega dela aktivno sodelujemo z drugimi šolami, udeležujemo se tekmovanj in natečajev. Dejavnosti šole se tesno prepletajo tudi z življenjem v kraju. Že dvajset let se srečujemo z učenci in učitelji osnovne šole iz Medee, zadnje desetletje pa sodelujemo tudi s slovensko osnovno šolo Fran Erjavec iz Štandreža.