Podatki o šoli

OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA Šempeter pri Gorici


Ime zavoda:

        Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Sedež zavoda:

        Andreja Gabrščka 1
        5290 Šempeter pri Gorici
        e-pošta:  #EM#6f726b712a76636a786c7e6e7e4d696271787e3d777a7b#EM#

TELEFONI

________

 Tajništvo
Ivana Zajc
05 39 352 11
 Ravnatelj
Primož Hvala Kamenšček
05 39 352 23
 Pomočnica ravnatelja
Nataša Nanut Brovč
05 39 352 22
 Pomočnik ravnatelja
Aleša velikonja
05 39 352 16
 Zbornica
05 39 352 24

Šolska svetovalna služba
Psihologinja –
Nataša Skrt Leban
Pedagoginja – Eda Jakončič
Pedagoginja  - Špela Ohojak

 
05 39 352 17
05 39 352 15
05 39 352 26
 Računovodja
Klavdija Štokel Trobec

05 39 352 13
 Blagajna - obračun oskrbnin
Urška Ferfolja
Urška Velišček 
Polonca Černigoj
05 39 352 18
 Knjižnica
Nidžara Žnidarčič
05 39 352 14
 Računalniška učilnica/ kabinet
 05 39 352 05
 Kabinet športne vzgoje
 05 39 352 27
 Kuhinja
 05 39 352 25
 051 373 754
 Vzdrževalci
05 39 352 21
 041 655 342
 Fax
05  39 352 12
Trans.račun
 01383 – 6030681515


ZAVOD SESTAVLJAJO:

matična osnovna šola v Šempetru

Ul. Andreja Gabrščka 1,
5290 Šempeter pri Gorici
telefon: 39 352 11, e-pošta: #EM#6f726b712a76636a786c7e6e7e4d696271787e3d777a7b#EM#


podružnična šola Vogrsko
Vogrsko 99,
5293 Volčja Draga
telefon: 30 123 78, e-pošta: #EM#6f722c6a766a64667b6c277d636a7c7c7b7e52746170656336786875796e306c49#EM#


podružnična šola Vrtojba
Ul. 9. septembra 132a,
5290 Šempeter pri Gorici
telefon: 39 300 06, e-pošta: #EM#6f72656c6d777671257f787f63676c6e50766776676138766a777f68326e77#EM#


oddelek šole in vrtca
na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca

Nova Gorica - Šempeter pri Gorici,

telefon:
- centrala: 33 010 00,
- pediatrija: 33 018 60
- pediatrija - vrtec: 33 018 61


Zavod sestavljajo tudi oddelki vrtca:

ŽAREK,
Ul. Andreja Gabrščka 1a
telefon: 39 352 20

MAVRICA,
Ul. Padlih borcev 13b
telefon: 33 038 30

SONČEK,
Ul. 9. septembra 137a
telefon: 30 350 80

ZVEZDICA,
Vogrsko 99,
5293 Volčja Draga
telefon: 30 123 77

USTANOVITELJ

Ustanovitelj zavoda šole je  Občina Šempeter-Vrtojba.
V okviru uspešno zaključenega projekta OVE v Primorskih občinah 

so bili za izvedene investicije pripravljeni promocijski filmčki, 

ki so objavljeni na You tube kanalu:    povezava