Podatki o šoli

OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA Šempeter pri Gorici


Ime zavoda:

Osnovna šola Ivana Roba
Šempeter pri Gorici

Sedež zavoda:

Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
e-pošta:  #EM#6f726b712a76636a786c7e6e7e4d696271787e3d777a7b#EM#

TELEFONI

________

 Tajništvo
Ivana Zajc
 39 352 11
 Ravnateljica
Slavica Bragato
 39 352 23
 Pomočnica ravnateljice
Nataša Nanut Brovč
 39 352 22
 Pomočnik ravnateljice
Boris Kožlin 
 39 352 31 / 051 629 090
 Zbornica
 39 352 24

Šolska svetovalna služba
Psihologinja –
Nataša Skrt Leban
Pedagoginja – Mateja Blažica
Pedagoginja  - Eda Jakončič

 
39 352 17
39 352 15
39 352 13
 Računovodstvo
Klavdija Štokel Trobec
Polonca Černigoj
 39 352 16
 Blagajna - obračun oskrbnin
Dolores Bradaschia
Urška Bofulin
 39 352 18
 Knjižnica
Nidžara Žnidarčič
 39 352 14
 Računalniška učilnica/ kabinet
 39 352 05
 Kabinet športne vzgoje
 39 352 27
 Kuhinja
 39 352 25
 051 373 754
 Vzdrževalci
 39 352 21
 041 655 342
 Fax
 39 352 12
Trans.račun
 01383 – 6030681515


ZAVOD SESTAVLJAJO:

matična osnovna šola v Šempetru

Ul. Andreja Gabrščka 1,
5290 Šempeter pri Gorici
telefon: 39 352 11, e-pošta: #EM#6f726b712a76636a786c7e6e7e4d696271787e3d777a7b#EM#


podružnična šola Vogrsko
Vogrsko 99,
5293 Volčja Draga
telefon: 30 123 78, e-pošta: #EM#6f722c6a766a64667b6c277d636a7c7c7b7e52746170656336786875796e306c49#EM#


podružnična šola Vrtojba
Ul. 9. septembra 132a,
5290 Šempeter pri Gorici
telefon: 39 300 06, e-pošta: #EM#6f72656c6d777671257f787f63676c6e50766776676138766a777f68326e77#EM#


oddelek šole in vrtca
na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca
Nova Gorica - Šempeter pri Gorici,

telefon:
- centrala: 33 010 00,
- pediatrija: 33 018 60
- pediatrija - vrtec: 33 018 61


Zavod sestavljajo tudi oddelki vrtca:

ŽAREK,
Ul. Andreja Gabrščka 1a
telefon: 39 352 20

MAVRICA,
Ul. Padlih borcev 13b
telefon: 33 038 30

SONČEK,
Ul. 9. septembra 137a
telefon: 30 350 80

ZVEZDICA,
Vogrsko 99,
5293 Volčja Draga
telefon: 30 123 77

USTANOVITELJ

Ustanovitelj zavoda šole je  Občina Šempeter-Vrtojba.