Podatki o šoli

OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA Šempeter pri Gorici


Ime zavoda:

Osnovna šola Ivana Roba
Šempeter pri Gorici

Sedež zavoda:

Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
e-pošta: #EM#6f2c6b7177606b776d7d6f792263694f77647760603b7765767c69356f74#EM#

TELEFONI

________

 Tajništvo
Ivana Zajc
 39 352 11
 Ravnateljica
Slavica Bragato
 39 352 23
 Pomočnica ravnateljice
Nataša Nanut Brovč
 39 352 22
 Pomočnica ravnateljice
Franica Koglot
 39 352 01
 Zbornica
 39 352 24

Šolska svetovalna služba
Psihologinja –
Nataša Skrt Leban
Pedagoginja – Mateja Blažica
Socialna pedagoginja – Andreja Fak
Pedagoginja  - Eda Jakončič

 
39 352 17
39 352 15
39 352 26
39 352 13
 Računovodstvo
Klavdija Štokel Trobec
Polonca Černigoj
Adrijana Černigoj
 39 352 16
 Blagajna - obračun oskrbnin
Dolores Bradaschia
Urška Bofulin
 39 352 18
 Knjižnica
Nidžara Žnidarčič
 39 352 14
 Računalniška učilnica/ kabinet
 39 352 05
 Kabinet športne vzgoje
 39 352 27
 Kuhinja
 39 352 25
 051 373 754
 Vzdrževalci
 39 352 21
 041 655 342
 Fax
 39 352 12
Trans.račun
 01383 – 6030681515


ZAVOD SESTAVLJAJO:

matična osnovna šola v Šempetru

Ul. Andreja Gabrščka 1,
5290 Šempeter pri Gorici
telefon: 39 352 11, e-pošta: #EM#6f2c6b7177606b776d7d6f792263694f77647760603b7765767c69356f74#EM#


podružnična šola Vogrsko
Vogrsko 99,
5293 Volčja Draga
telefon: 30 123 78, e-pošta: #EM#6f722c6a766a64667b6c277d636a7c7c7b7e52746170656336786875796e306c49#EM#


podružnična šola Vrtojba
Ul. 9. septembra 132a,
5290 Šempeter pri Gorici
telefon: 39 300 06, e-pošta: #EM#6f72656c6d777671257f787f63676c6e50766776676138766a777f68326e77#EM#


oddelek šole in vrtca
na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca
Nova Gorica - Šempeter pri Gorici,

telefon:
- centrala: 33 010 00,
- pediatrija: 33 018 60
- pediatrija - vrtec: 33 018 61


Zavod sestavljajo tudi oddelki vrtca:

ŽAREK,
Ul. Andreja Gabrščka 1a
telefon: 39 352 20

MAVRICA,
Ul. Padlih borcev 13b
telefon: 33 038 30

SONČEK,
Ul. 9. septembra 137a
telefon: 30 350 80

ZVEZDICA,
Vogrsko 99,
5293 Volčja Draga
telefon: 30 123 77

USTANOVITELJ

Ustanovitelj zavoda šole je  Občina Šempeter-Vrtojba.