Šem5ka

V okviru dela z nadarjenimi, smo letos začeli pisati spletni dnevnik – blog. To je samo ena izmed dejavnosti, ki jo bomo ponudili nadarjenim učencem in učencem, ki jih določeno področje zanima.

V blogu objavljamo dogodke, ki se odvijajo na šoli oz. novičke iz športnih, kulturnih, naravoslovnih, tehničnih dnevov, ekskurzij in podobno.

Veselimo se vseh prispevkov, ki nastajajo med šolskimi urami (različnih lepih risbic, ki nastajajo pri likovnem pouku, fotografij izdelkov, ki nastanejo pri tehniki, gospodinjstvu, naravoslovju,... ter  posameznih opisov in zapisov, ki nastajajo pri rednih urah slovenščine ali pri tujih jezikih). Z veseljem bomo objavili tudi različne "iskrice", ki se zgodijo med samimi urami ... 
Prav tako bomo objavili vidnejše rezultate z različnih tekmovanj.

Da so dogodki bolj pregledni, smo razdelili novice in novičke v 2 sklopa: razredna stopnja na matični šoli in obeh podružnicah ter predmetna stopnja.

Blog smo poimenovali Šem5ka in sicer:

za razredno stopnjo  Mala Šem5ka, za predmetno pa Velika Šem5ka.povezave:

Mala Šem5ka                          
Velika Šem5ka

Glasilo Tabor A4 ebook.pdf     //    DNEVNIK ODPADKOV.docx