Spremenjena organizacija od 15. 2. 2019

POUK
V šoli se izvaja obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje .
Pouk neobveznih izbirnih predmetov, izbirnih predmetov, dopolnilni in dodatni pouk v tem tednu poteka na daljavo - po dogovoru z učitelji.

Ves pouk poteka v okviru oddelka v matični učilnici
Prilagojen pouk TJA; MAT; SLJ za 8. in 9. razredu.
               Pouk MAT_TJA_SLJ_8 razred.pdf
               Pouk MAT_TJA_SLJ_9 razred.pdf

MALICA
1.do 3. razred 8.00 – 8.15
4. in 5. razred 8.45 – 9.00
6. in 8. razred 9.35 – 9.45
7. in 9. razred 9.45 – 10.00

KOSILO

PRIHOD/ODHOD
Učenci od 1. do. 5. razreda uporabljajo  GLAVNI VHOD:
Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo STRANSKI VHOD.