Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda

NPZ ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
Po prvomajskih počitnicah učence 6. in 9. razreda čaka nacionalno preverjanje znanja.

DATUMI
• 4. maj 2021 slovenščina za 6. in 9. razred,
• 6. maj 2021 matematika za 6. in 9. razred,
• 10. maj 2021 angleščina za 6. razred in šport za 9. razred.

ČAS PISANJA
Učenci pridejo v šolo kot običajno. Postopek NPZ se bo vsak dan začel ob 8. uri. Za vse preizkuse imajo učenci na razpolago 60 minut, od 8.15 do 9.15. Izjema so učenci s posebnimi potrebami, ki imajo lahko tudi podaljšan čas pisanja.
Po 8.15 učenci nimajo več vstopa v učilnico.

PRIPOMOČKI ZA PISANJE
Pri pisanju NPZ učenci lahko uporabljajo le dovoljene pripomočke.

SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA, ŠPORT
modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

MATEMATIKA
modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.


VPOGLED V OVREDNOTENE PREIZKUSE ZNANJA IN UGOVORI NA DOSEŽKE
Do ovrednotenih preizkusov znanja učenci in starši dostopajo preko spletne strani http://npz.ric.si
z EMŠO in šifro učenca, ki so jo učenci prejeli prvi dan opravljanja NPZ:
• 9. razred: od 1. do 3. junija 2021
• 6. razred od 7. do 9. junija 2021.
Učenci bodo v teh dneh naloge pregledali skupaj z učiteljem predmeta. V primeru ugotovljenih napak šola na RIC pošlje zahtevo za poizvedbo, kjer glavni ocenjevalec oz. njegov pomočnik preverita upravičenost poizvedbe.

O urah in možnostih vpogleda za starše (na šoli), vas bomo obvestili naknadno. 

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda OBVEZNO.
Več si lahko preberete na spletni strani ric - nacionalno preverjanje znanja