Preskoči na vsebino

DELOVNI ZVEZKI in PRIPOMOČKI


...

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ZA ŠOLSKO LETO 2021/22


Občina Renče - Vogrsko bo subvencionirala nakup delovnih zvezkov v višini največ do 50% nabavne vrednosti za učence s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko, ki obiskujejo Podružnično šolo Vogrsko in za tiste učence od 6. do 9. razreda, ki so pred vključitvijo v matično šolo v Šempetru obiskovali POŠ Vogrsko.
Sredstva se bodo nakazala na TRR OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici na podlagi zahtevkov s priloženimi fotokopijami računov.
Za uveljavitev subvencije je potrebno na matično šolo v Šempetru oz. razredniku dostaviti original račun nakupa delovnih zvezkov s pripisom imena in priimka ter naslova otroka.