Zdravstveno varstvo


Sistematski zdravstveni pregledi

V sodelovanju s Šolskim dispanzerjem v Šempetru, ki ga vodi šolska zdravnica, dr. Vanja Kogoj Jug, bodo potekali sistematski zdravstveni pregledi za učence 1.r., 3.r., 6.r. in 8.r.

Sistematski pregledi so namenjeni predvsem preventivi. Spremlja se rast in razvoj otrok, gibanje, prehranjevanje, usmerja se jih v zdrav način življenja … 

Zdravje je največja vrednota človeka.

Telefon: 33 834 64Sistematski zobozdravstveni pregledi

Šolska zobozdravnica, dr. Teja Kodre bo opravila sistematske preglede zob za učence 1.r., 2.r., 4.r., 6.r., 7.r. in 8.r.

Telefon: 33 033 75


Zobozdravstvena preventiva 

 

Zobozdravstveno vzgojo naj bi zaradi dane situacije in preventivnih ukrepov v šolskem letu 2021/22 v šolah  v navedenih oblikah: 

- mesečni obiski s podukom v OŠ ( demonstracija ščetkanja, poduk o izbiri pripomočkov, tehnika ščetkanja, izbira primerne hrane in pijače za ustno zdravje, prva pomoč ob poškodbi zob, higiena rok, higiena kašlja...) 

-  predavanja/ naravoslovni dnevi - eno ali dve šolski uri po dogovoru z razredniki/koordinatorji 

- predavanje oz. predstavitev zobozdravstvene vzgoje staršem na roditeljskih sestankih po dogovoru 

- individualno delo v kabinetu v ZDZV Nova Gorica. 

Zobozdravstveno preventivo izvajata  zunanji sodelavki Nelida Casarsa in Jasmina Komel.