Zdravstveno varstvo


Sistematski zdravstveni pregledi

V sodelovanju s Šolskim dispanzerjem v Šempetru, ki ga vodi šolska zdravnica, dr. Jadranka Ljubetič, bodo potekali sistematski zdravstveni pregledi za učence 1.r., 3.r., 6.r. in 8.r.

Sistematski pregledi so namenjeni predvsem preventivi. Spremlja se rast in razvoj otrok, gibanje, prehranjevanje, usmerja se jih v zdrav način življenja … 

Zdravje je največja vrednota človeka.

Telefon: 33 834 64Sistematski zobozdravstveni pregledi

Šolska zobozdravnica, dr. Teja Kodre bo opravila sistematske preglede zob za učence 1.r., 2.r., 4.r., 6.r., 7.r. in 8.r.

Telefon: 33 033 75Sistematski zobozdravstveni pregledi

Šolsko zobozdravnica, dr. Teja Kodre bo opravila sistematske preglede zob za učence 1.r., 2.r., 4.r., 6., 7.r. in 8.r.

Telefon: 33 033 75Zobozdravstvena preventiva

Nadaljevali bomo z Akcijo za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki poteka med učenci slovenskih osnovnih šol. Vključeni so učenci od 1. do 6. razreda. Tekmovanje vodita zunanji sodelavki Zvona Brezavšček in Jasmina Komel.