Preskoči na vsebino

UČBENIŠKI SKLAD

Splošno

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole v Republiki Sloveniji. V sklad so vključeni vsi potrjeni učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov. Učenkam in učencem pripada pravica do brezplačne izposoje. Izposodijo si učbenike v obliki kompleta, ne pa posameznih učbenikov. Kompleti morajo biti razdeljeni septembra, in sicer sedem delovnih dni od začetka pouka.  
V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov. Nakup delovnih zvezkov za prvo triletje v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za učence od 4. do 9. razreda nakup delovnih zvezkov pa opravijo starši. 
Šola razpolaga še z določenim številom učbenikov »za na klop«, za katere skrbi učitelj/-ica posameznega predmeta. 


Izposoja in vrnitev učbenikov

Učenci, na podlagi podpisanih izjav staršev o izposoji, prevzamejo učbeniške komplete, jih pregledajo in sporočijo pomanjkljivosti. To morajo narediti do konca septembra. V primeru da pomanjkljivosti ne sporočijo, reklamacij ne upoštevamo.  
Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike. 
Učenci od 6. do 9. razreda vrnejo učbenike v šolsko knjižnico po vrstnem redu, ki ga določi šola. Učenci, ki imajo popravni izpit, vrnejo učbeniški komplet in dobijo samo učbenike za popravni izpit. Učbenike vrnejo po zaključku izpita. 
Učenci, ki tekom šolskega leta zapustijo šolo, morajo pred odhodom vrniti izposojene učbenike.
Učenci od 2. do 5. razreda vrnejo učbenike razredni učiteljici.  
Vsi vrnjeni učbeniki morajo biti urejeni in po potrebi na novo zaviti.

 

Odškodnina

Za izgubljene in poškodovane učbenike učenci plačajo odškodnino, ki jo določa 12. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Višina odškodnine je odvisna od nabavne cene in starosti učbenika.

 

Skrbnica učbeniškega sklada je Nidžara Žnidarčič, šolska knjižničarka.