SVET STARŠEV

SVET STARŠEV

V delo šole se starši vključujejo preko Sveta staršev.

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka, 

ki so izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

V   šolskem letu 2019/20   je predsednik  Sveta staršev  g.   Sebastjan Arčon.

Zapisnik_Svet staršev, 23. 9. 2019.pdf


 

 


********************************************************************************************