Preskoči na vsebino

ŠOLSKI SKLAD

Na podlagi 135. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je Svet zavoda  27.8.2008  potrdil ustanovitev Šolskega sklada Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

Upravni odbor šolskega sklada Osnovne Šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici je na svoji 1. seji, dne  09.12.2008, sprejel  PRAVILA O DELOVANJU ŠOLSKEGA  SKLADA OSNOVNE ŠOLE  IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI

 PRAVILNIK ŠS OŠ IR ŠpG.pdf

Pravila šolskega sklada_09.02.2022.pdf

Z novim šolskim letom (2018-19) se je imenoval nov UO ŠS v sestavi:

Predstavniki šole:     

  • Nataša STERNIŠA (predsednica)
  • Matejka HAREJ, 
  • Tina POSEDEL in 
  • Polonca KEŠE

 Predstavnice staršev:    

  • Lara ZLATOPER (namestnica predsednice)
  • Sonja MOZETIČ in
  • Tea TREBIŽAN

 

REDNE SEJE: 

KORESPONDENČNE SEJE:

 

 
V šolskem skladu zbiramo sredstva s pomočjo prostovoljnih prispevkov, sponzorstev, donacij ... 

Z njimi omogočamo posameznim učencem nakup delovnih zvezkov, udeležbo na ekskurzijah, v šoli v naravi ...

Pridobljena sredstva namenjamo tudi nakupu dodatne opreme in izvedbi nekaterih dejavnosti.

Vaš prispevek lahko nakažete na TRR: 01383-6030681515, Banka Slovenija, sklic 2917 s pripisom  za ŠOLSKI SKLAD.

Vsak vaš prispevek bo dobrodošel.

OBRAZCI:

Vlogo sestaviti po razgovoru s Šolsko svetovalno službo.  

ŠSS posreduje predsednici sklada.

******************************************

POGODBA O DONACIJI - ŠS.docx