Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred ureja Zakon o osnovni šoli (ZOsn).

Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil starost 6 let.                                                                                                                                                                                                                                              V mesecu februarju 2021 bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 za šolsko leto 2021/2022 ter otroke, katerim smo v lanskem šolskem letu odložili začetek šolanja.

Glede na trenutne razmere v naši regiji, bomo letos vpis izpeljali nekoliko drugače kot prejšnja leta. Vsa navodila o izvedbi vpisa boste starši prejeli po pošti na otrokov naslov.

ŠOLSKI OKOLIŠ
Starši vpišete otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. Starši lahko vpišete otroka na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo, čeprav sodi otrok v naš šolski okoliš,
• obvezno vpišete otroka pri nas,
• na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis, ki je meseca februarja) naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedite razloge za prešolanje.
• na našo šolo naslovite obvestilo o prepisu,

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu.

O vlogi za prepis odloča zaprošena šola po posvetovanju oz. pridobitvi soglasja matične šole.

Vpis v šolo bo vodila svetovalna delavka Tina Brecelj, na katero se lahko obrnete za dodatne informacije.   Dosegljiva je na telefonski številki 05 39 352 26 ali po elektronski pošti #EM#74686c622a6774626b6c66614c627d2279637d71753b657e#EM#