Najboljši športniki na šoli


Nadaljujemo s tekmovanjem za najboljšega športnika in športnico šole ter najbolj športni razred.

V tekmovanju točkujemo:
  • pouk športne vzgoje (učni uspeh ob redovalnih konferencah, prinašanje opreme, odnos do učiteljev in učencev)
  • sodelovanje in dosežena mesta na športnih dnevih
  • udeležbo in doseženo mesto na šolskih, medobčinskih, področnih in državnih tekmovanjih, na katerih učenka/ec zastopa šolo
  • nastopanje ali udeležbo na krajevnih prireditvah, kjer učenka/ec zastopa šolo (pohodi, teki, kulturne prireditve, …).

Učenec si lahko pridobi tudi negativne točke:
  • če ima pri športni vzgoji oceno manj uspešno oz. negativno(1)             
  • grobo kršenje šolskih pravil in pravil športnega obnašanja             
  • trikrat neopravičeno brez športne opreme                             
  • prijava na tekmovanje in nato neopravičen izostanek

Tekmovanje poteka celo šolsko leto. Najbolj športni razred, najboljših deset športnic in najboljših deset športnikov se bodo ob koncu šolskega leta udeležili nagradnega izleta v Čateške toplice. 
 
Nagradnega izleta se bodo lahko udeležili vsi člani najbolj športnega razreda, ki bodo v šolskem letu zbrali vsaj 14 točk ter imeli iz športne vzgoje zaključeno oceno najmanj dobro(3). 

Učitelji ŠV bodo z nagradnim  izletom nagradili tudi učence, ki sicer niso zbrali dovolj točk, so pa pokazali veliko prizadevnost pri pripravi in izvedbi različnih prireditev, dejavnosti, tekmovanj, interesnih dejavnosti, …

Učiteljski zbor si pridržuje pravico, da posameznemu učencu ali učenki zaradi neprimernega vedenja(vzgojni ukrepi, …) ne dovoli udeležbe na nagradnem izletu!  

 
     Aktiv učiteljev športne vzgoje 


Pravilnik točkovanja za športnika_co šole