Učbeniški sklad


 

Učbeniški sklad   je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni vsi učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov. Učenke in učenci si tako lahko brezplačno izposodijo    učbenike iz učbeniškega sklada.   Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov. V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov. Nakup delovnih zvezkov za prvo triletje   v celoti   financira    Ministrstvo za šolstvo znanost in šport, za učence od 4. do 9. razreda nakup   delovnih zvezkov   pa   opravijo   starši. 
Na podlagi podpisanih izjav od strani staršev   učenci prevzamejo   učbeniške komplete. Kompleti morajo biti razdeljeni septembra, in sicer   sedem delovnih dni od začetka pouka.  
Po prejetju učbeniških kompletov učenci pregledajo učbenike in sporočijo pomanjkljivosti. To morajo narediti   septembra meseca,   po prejetju   kompleta.   V    primeru,  da pomanjkljivosti     ne   sporočijo, reklamacij ne upoštevamo.  
Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike. 
Učenci od 6. do 9. razreda vrnejo učbenike izključno šolski knjižničarki po vrstnem redu, ki ga določi šola. Učenci, ki imajo popravni izpit, vrnejo učbeniški komplet in dobijo le učbenike, katere potrebujejo za popravni izpit in jih vrnejo po zaključku popravnega izpita. 
Učenci od 2. do 5. razreda vrnejo učbenike razredni učiteljici.  
Za zadržan (nevrnjen) ali poškodovan učbenik plača učenec odškodnino.   Šola razpolaga   tudi z določenim številom učbenikov »za na klop«, za katere skrbi učitelj/-ica posameznega predmeta. 
Skrbnica     učbeniškega   sklada   je   Nidžara Žnidarč.