Interesne dejavnosti za šolsko leto 2021/22


MATIČNA ŠOLA ŠEMPETER   

Ime dejavnosti 

Komu je namenjena 

Izvajalec 

Bralna značka  

1.a  

Katarina Tischer Gregorič  

Bralna značka  

1.b  

Sara Ambrožič  

Bralna značka  

2.a  

Alenka Vodopivec  

Bralna značka  

2.b  

Jasna Telarević 

Bralna značka  

3.a  

Nina Lisjak  

Bralna značka  

3.b  

Vesna Ferizović 

Bralna značka  

4.a    

Anica Erjavec  

Bralna značka  

4.b  

Lucija Gregorič  

Bralna značka  

5.a  

Nataša Sterniša 

Bralna značka  

5. b  

Maja Strgar  

Bralna značka  

7. c, 8/D, 8/E, 9/D, 9/E   

Majda Rusjan  

Bralna značka  

6. a, 7. a, 8/C  

Tatjana Harej 

Bralna značka  

6.b, 7.b, 8/A, 8/B, 9/C  

Tadeja Karl  

Bralna značka  

6. c, 7. č, 8./F  

Nina Bednarik  

Bralna značka Bookworms 

6. - 9. razred  

mag. Nina Drstvenšek 

Bralna značka Bűcherwurm 

8. in 9. razred  

mag. Nina Drstvenšek 

Francoska bralna značka Vivreavec le livre 

8. in 9. razred   

Tanja Erzetič   

Glasilo v tujih jezikih “TheThrillofLanguages”  

6. - 9. razred  

mag. Nina Drstvenšek 

Glasilo v tujih jezikih “TheThrillofLanguages”  

6. - 9. razred  

Patricija Jug  

Glsilo v tujih jezikih “TheThrillofLanguages”   

7.-9. razred  

Tanja Erzetič   

Glasilo v tujih jezikih “TheThrillofLanguages”  

4. - 6. razred  

Urška Lukan  

Bralna značka Bookworms 

7.- 9. razred   

Tanja Erzetič   

Bralna značka Bookworms 

6. - 9. razred  

Patricija Jug  

Bralna značka Bookworms 

4. - 6. razred  

Urška Lukan  

Pogovorna ura za učence  

6.b, 7.b, 8/A, 8/B, 9/C  

Karmen Debenjak  

Debatni klub  

7. - 9. razred  

Kristina Stopar Jenišek 

E-bralno tekmovanje Topolino di biblioteca 

4. - 9. razred  

Kristina Stopar Jenišek 

Italijanska bralna značka Epi letture 

7. - 9. razred  

Kristina Stopar Jenišek 

Priprave na tekmovanje iz italijanščine  

9. razred  

Kristina Stopar Jenišek 

Bralna značka Bookworms 

3. - 4.r.  

Vanja Velišček  

Glasilo v tujih jezikih “TheThrilloflanguages”  

3., 4. r.  

Vanja Velišček  

Planinski krožek  

3. - 9. r.  

Vanja Velišček  

Odbojka  

6. - 9. razred, učenke  

Alenka Faganelj 

Priprave na EKOKVIZ  

6. - 8. razred  

Tjaša Mrak  

Priprave sladkorna  

8. in 9. razred  

Tjaša Mrak  

Priprave kresnička  

6. in 7. razred  

Tjaša Mrak  

Otroški pevski zbor OŠ Ivana Roba  

1.-5. razred  

Jani Klančič  

Mladinski pevski zbor OŠ Ivana Roba  

6.-9. razred  

Jani Klančič  

Pogovorna ura za učence   

6.a, 7.č,, 8./C, 8./F,9./B  

Klavdija Brecelj  

Robotika 

6.- 9. razred 

Aleša Velikonja 


PODRUŽNIČNA ŠOLA VRTOJBA 

Ime dejavnosti 

Komu je namenjena 

Izvajalec 

Bralna značka  

3.r  

Tatjana Marvin 

Bralna značka  

4. r  

Janja Prinčič  

Bralna značka  

5.r  

Suzana Koncut  

Bralna značka  

1.r  

Tina Tomažinčič  

Bralna značka  

2.r  

Polonca Keše  


PODRUŽNIČNA ŠOLA VOGRSKO 

Ime dejavnosti 

Komu je namenjena 

Izvajalec 

Bralna značka  

  1. in 2. razred  

Nadja Pahor Bizjak  

Vrtnarski krožek  

  1. - 5. razred  

Nadja Pahor Bizjak  

Bralna značka  

3.Vogrsko  

Aleksandra Lisjak  

Računalniško opismenjevanje  

3.-5. Vogrsko  

Aleksandra Lisjak