Preskoči na vsebino

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – 6. in 9. RAZRED

Po prvomajskih počitnicah bodo učenci 6. in 9. razreda na šoli opravljali nacionalno preverjanje znanja in sicer po naslednjem razporedu:

7. 5. 2024   SLOVENŠČINA  6. in 9. razred

9. 5. 2024   MATEMATIKA  6. in 9. razred

13. 5. 2024   ANGLEŠČINA  6. razred
                     ZGODOVINA  9. razred

Čas pisanja: 8.15 -9.15.

Na dan preizkusa bo na oglasni deski v pritličju objavljen razpored učencev in nadzornih učiteljev po učilnicah.
Učenci se zberejo v učilnici 15 minut pred začetkom pisanja ( ob 8.00) in se posedejo po določenem sedežnem redu.
Po 8.15 vstop v učilnico ni več dovoljen.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI
Učenci lahko pri NPZ uporabljajo le pripomočke, ki so za posamezen preizkus dovoljeni:

SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA, ZGODOVINA
Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik. Ni dovoljena uporaba pisal piši –briši.

MATEMATIKA
Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Učenci morajo za pripomočke poskrbeti sami. Med samim pisanjem ni dovoljeno izposojanje pripomočkov.

KRŠITVE
NPZ poteka po navodilih, ki jih je pripravil Državni izpitni center. Pred začetkom izvajanja moramo učence informirati tudi o ukrepih v primeru kršitev.
Prepoved nadaljnjega opravljanja NPZ se izreče učencu, ki:
- prepisuje ali dopusti sošolcu, da prepisuje,
- uporablja nedovoljene pripomočke,
- moti izvedbo NPZ.
V tem primeru mora učence zapustiti učilnico, njegov preizkus pa se ovrednoti z 0 točkami.

Neprimerne ali žaljive vsebine v preizkusu znanja – ugotovljeno pri optičnem branju in vrednotenju. V tem primeru RIC obvesti šolo, ki vzgojno ukrepa v skladu z vzgojnim načrtom šole.


ŠIFRA UČENCA
Prvi dan preizkusa učenci dobijo listek s šifro, s katero bodo lahko dostopali do ovrednotenih nalog NPZ. Šifro učenci spravijo do datuma vpogledov v NPZ (v juniju).

VPOGLED V OVREDNOTENE NALOGE NPZ
bo mogoč preko spletnega portala http://npz.ric.si in sicer:
- za 9. razred od 3. 6. do 5. 6. 2024,
- za 6. razred od 6. do 11. 6. 2024
Učenci bodo ovrednotene naloge z učitelji predmeta pregledali v šoli.

V navedenih rokih lahko starši z otrokovo šifro opravite vpogled v ovrednotene preizkuse doma. Šola bo določila datum in uro, ko boste lahko po predhodnem naročilu vpogled opravili skupaj z učiteljem predmeta. 


Več informacij o nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2023/2024 si lahko preberete na:

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/