Šola na pediatriji


Za vse učence , ki so hospitalizirani na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca Nova Gorica v Šempetru pri Gorici, imamo organizirano bolnišnično šolo. 

V njej poučujeva učiteljici Karmen Žigon in Andreja Krumberger.

Že ob sprejemu malega bolnika v bolnišnico odigra učitelj zelo pomembno vlogo. Vsakemu otroku je potrebno posvetiti veliko časa, se z njim sproščeno pogovoriti, ga pomiriti, mu ponuditi zanimivo knjigo , igrico ali kaj podobnega.

Učenci izvedo, da se življenje v bolnišnici ne odvija samo v bolniških sobah , pač pa tudi v učilnici, kjer se dogaja marsikaj zanimivega in prijetnega. 

Delo v bolnišnični šoli poteka v manjših skupinah , velikokrat je individualno.

Učna ura ni omejena na običajnih 45 minut, pač pa je prilagojena zdravstvenemu stanju otroka. 

Za mobilne učence poteka pouk v učilnici v 9. nadstropju, za ostale pa v sobah ob bolniških posteljah.

Da bi učenci ostali v stalnem stiku s snovjo matične šole , učiteljici kontaktirava z njihovimi učitelji. Po potrebi učenčevo znanje preverjava in ocenjujeva. Ocene posredujeva razrednikom matičnih šol. 

S šolskim izobraževalnim delom se ves čas prepleta vzgojna dejavnost , ki vpliva na sproščeno in prijetno vzdušje ter tako pripomore tudi k hitrejšemu okrevanju otrok.

Na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca pouk in druge dejavnosti prilagajamo zdravstvenemu stanju otroka.