OŠ Ivana Roba

Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
tajništvo:  05 / 39 35 211
e-pošta: 
#EM#6f726b712a76636a786c7e6e7e4d696271787e3d777a7b#EM#
#EM#6f2c6b7177606b776d7d6f792263694f77647760603b7765767c69356f74#EM#

Koledar dogodkov

Datum

Dogodek

UČENCI - POUK NA DALJAVO

IZOBRAŽEVALNO DELO V OBLIKI IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)  se zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo

razred    karantena pouk na daljavoposebnosti
 6. a 12.1. -18.1.202214.1.-18.1.2022  
 7. c 12.1.-18.1.2022 14.1.-18.1.2022 
 7. č 13.1.-19.1.202214.1.-19.1.2022  
 8. a 14.1.-20.1.202217.1.-20.1.2022  
 8. c 13.1.-19.1.2022 14.1.-19.1.2022  
 8. č 14.1.-20.1.2022 17.1.-20.1.2022 
1. b        
13.1.-19.1.2022  
17..1.-19.1.2022         
 1+2 Vog 13.1.-19.1.2022 17.1.-19.1.2022 
    
Za učence od 1. do 5. razreda bodo razredničarke navodila za delo posredovale preko elektronske pošte in/ali komunikacije v eAsistentu.
Za učence od 6. do 9. razreda bodo navodila za delo v spletnih učilnicah eAsistenta ter preko komunikacije v eAsistentu.

Delo na daljavo je zahtevno, tako za učence, učitelje in starše. Pomembno je, da učenci pouk na daljavo vzamejo resno in da šolske zadolžitve opravljajo dosledno.

PRAVILA OBNAŠANJA NA VIDEOKONFERENCAH


NEVARNOSTI NA SPLETU


UČNA POMOČ IN SVETOVANJE
V primeru težav z vpisom v easitenta, tehničnih težav z računalnikom kontaktirajte:
V primeru učnih težav in drugih težav se obrnite na posameznega učitelja, razrednika, izvajalce DSP in šolsko svetovalno službo.

POPOLDANSKA UČNA POMOČ za učence od 6. do. 9. razreda
Učencem je  na voljo tudi popoldanska učna pomoč. V času šolanja na daljavo bo namenjena predvsem učencem, ki se pri delu na daljavo slabše odzivajo. Učence vključimo po priporočilu razrednika in predhodnem dogovoru s starši. 


Za učence pa lahko sami ali z našo pomočjo poiščete tudi prostovoljno učno pomoč, ki jo nudijo različne ustanove:

Društvo PO-MOČ:  kontakt   telefon 065 601 175 ali   #EM#6473777070736929786667646f23606850767f727d7938747774#EM#.
Trenutno imajo na voljo prostovoljce in prostovoljke, ki lahko nudijo pomoč pri naslednjih predmetih:
- od 1. do 5. razreda pri matematiki, slovenščini in angleščini
- v nižjih razredih pri jezikih in naravoslovju
- v prvi triadi pri vseh predmetih
- v zadnji triadi pri matematiki in angleščini.
V kolikor vaši otroci potrebujejo učno ali tehnično pomoč na daljavo jih kontaktirajte na zgornjih povezavah.

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote na Mirenskem gradu:  https://drustvo-vzd.si/dogodki/pomoc-pri-ucenju-na-daljvo;

Društvo Bravo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNVMtWxeRiAK4l9gnWX4BIc5OLF_KmWjArmevljevZUJ9-w/viewform


Razne stiske in težave:
  • TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20.
V primeru nasilja:

ŠOLSKA KNJIŽNICA NA DALJAVO

Izposoja knjig iz šolske knjižnice je mogoča po dogovoru s predhodnim naročilom gradiva. 
Gradivo lahko naročite pri knjižničarki Nidžari Žnidarčič po telefonu 05 39 352 14 ali ali preko sporočila v eAsistentu.
Gradivo prevzamete in oddate v voziček na hodniku pri stranskem vhodu v šolo.
Prosimo, da se držite rokov izposoje:
- 10 dni za knjige za domače branje ter angleško, nemško in italijansko bralno značko,
- 3 tedne za vse ostale knjige.

V priloženem dokumentu so povezave do e-gradiv: