OŠ Ivana Roba

Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
tajništvo:  05 / 39 35 211
e-pošta: 
#EM#6f726b712a76636a786c7e6e7e4d696271787e3d777a7b#EM#
#EM#6f2c6b7177606b776d7d6f792263694f77647760603b7765767c69356f74#EM#

Koledar dogodkov

Datum

Dogodek

ŠOLSKO LETO 2020/21

INFORMACIJE OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2020/21
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

OBVESTILO ZA PRVOŠOLCE
Prejeli smo obvestilo, da stavnice Švigazjček ni mogoče več dobiti.V tem primeru izberite drugo, učiteljici predlagata stavnico DZS, ki je trenutno cenovno najugodnejša.

Potrebščine za izbirne predmete:PRIJAVE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

1. JUTRANJE VARSTVO (2. - 5. RAZRED)
    spletna prijava preko portala za starše  v eAsistentu  od 11. 5. do 15. 5. 2020

2. PODALJŠANO BIVANJE  (2. – 5. razred)
    spletna prijava preko portala za starše  v eAsistentu  od 11. 5. do 15. 5. 2020

3. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (4. – 9. razred)
    spletna prijava preko portala za starše  v eAsistentu  od 11. 5. do 15. 5. 2020

4. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7. – 9. razred)
    spletna prijava preko portala za starše  v eAsistentu  od 11. 5. do 15. 5. 2020

5. ŠOLSKA PREHRANA (2. – 9 razred), 
    SPREMEMBA; pripravljamo spletno prijavo preko portala za starše v easistentu
    Prijava bo predvidoma možna naslednji teden.