OŠ Ivana Roba

Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
tajništvo:  05 / 39 35 211
e-pošta: 
#EM#6f726b712a76636a786c7e6e7e4d696271787e3d777a7b#EM#
#EM#6f2c6b7177606b776d7d6f792263694f77647760603b7765767c69356f74#EM#

Koledar dogodkov

Datum

Dogodek

SVETOVALNICA ZA STARŠE


Moj otrok noče v šolo - preprečevanje odklanjanja šole

KAKO LAHKO POMAGATE STARŠI?


Knjižica, MOJ OTROK NOČE V ŠOLO.pdf,    je nastala v okviru projekta »Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov«.Februar - mesec varne rabe interneta


Dan varne rabe interneta 2022 smo praznovali 8. februarja. Letos ga   posvečamo temi spletnih prevar, zavajanj in neresničnih vsebin na spletu, ki imajo negativne vplive na mlade uporabnike interneta. Internet je okolje, kjer lahko kdorkoli objavi skoraj karkoli. Vsebine pa niso vedno preverjene in verodostojne, včasih je za njimi skrit komercialni interes ali celo nedobronamerni motiv. Tako so mladi izpostavljeni zavajajočim vsebinam, neresničnim informacijam, prevaram in škodljivim izzivom. Vse to pa ima lahko vpliv tako na duševno kot fizično zdravje, predstave o življenju in samopodobo mladostnikov.

Posredujemo vam povezavo na nasvete o varni rabi interneta https://safe.si/starsi

Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?

Spoštovani starši,

spodaj najdete povezavo do e-priročnika za mladostnike v programu To sem jaz  https://www.tosemjaz.net/   z naslovom “Kaj lahko storim, da mi bo lažje?” https://live.editiondigital.com/e/221cpgqsc/prirocnik-kaj-lahko-naredim-da-mi-bo-lazje#!na-pot , ki ga je pripravila ekipa z NIJZ. Namenjen je otrokom in mladostnikom, ponuja pa podporne vsebine s področja duševnega zdravja za to starostno skupino.

Kako starši lahko pomagajo mladostnikom v stiski.pdf

Kako lahko starši pripomoremo k izboljšanju počutja mladostnika.pdf

10 idej, kako mladostnik sam poskrbi za dobro počutje.pdf

Šolanje na daljavo


Delo na daljavo je zahtevno, tako za učence, učitelje in starše. Pomembno je, da učenci pouk na daljavo vzamejo resno in da šolske zadolžitve opravljajo dosledno.

V primeru težav, se starši najprej obrnite na razrednika vašega otroka oz. na dotičnega učitelja. Za pogovor ob težavah oz. pomoč pri iskanju rešitev pa so vam na voljo tudi svetovalne delavke:

Tina Brecelj, pedagoginja

telefon:  05 39 352 26
e-mail: #EM#74686c622a6774626b6c66614c627d2279637d71753b657e#EM#

 Mateja Komel, pedagoinja telefon:  05 39 352 15

e.mail: #EM#6d6076666e64286c67646f674c627d2279637d71753b657e#EM#

 Eda Jakončič, pedagoginja e-mail: #EM#6565632d6e646d68666a63684c627d2279637d71753b657e#EM#
 Nataša Skrt Leban, psihologinja telefon:  05 39 352 17
e-mail: #EM#6e60766277642874637b7e4b637e2366627e70723a667f#EM#


Za učence lahko sami ali z našo pomočjo poiščete tudi prostovoljno učno pomoč, ki jo nudijo različne ustanove.


Razne stiske in težave:

  • TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20.

V primeru nasilja: