Preskoči na vsebino

OŠ Ivana Roba

Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
tajništvo:  05 / 39 35 211
e-pošta: 
#EM#7460686d6d7672716749657821647c6072703c607d#EM#

Koledar dogodkov

Datum

Dogodek

VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED  

Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.
Vabilo na vpis v OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici prejmejo po pošti vsi starši, katerih otrok ima v našem šolskem okolišu stalno ali začasno prebivališče.
Na vpis pridete starši skupaj z otrokom. S seboj prinesete potrebno dokumentacijo, skladno z navodili v vabilu.

V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo, čeprav sodi otrok v naš šolski okoliš:
 obvezno se udeležite vpisa pri nas;
 ob vpisu oddate izpolnjen vpisni list ter Obvestilo o prepisu ;
 na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis, ki je meseca februarja) naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedite razloge za prešolanje.


Starši, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu oddate ustrezno izpolnjeno Vloga za prepis v 1. R na OŠ Ivana Roba po pošti na uradni naslov šole: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici.
Vloga poslana po pošti se bo štela za pravočasno, če bo prejeta do 14. 3. 2024 oziroma bo oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

O vlogah za prepis odloča zaprošena šola po posvetovanju oz. pridobitvi soglasja matične šole. Pisni odgovor na vlogo za prepis boste prejeli po pošti.

Starši otrok, ki imajo stalno in začasno bivališče prijavljeno v različnih šolskih okoliših, boste vabilo na vpis prejeli iz dveh šol. V tem primeru otroka vpišete na željeno šolo, drugo pa pisno obvestite o vpisu drugam (v našem primeru na šolo naslovite obvestilo, da ste otroka vpisali na drugo šolo, kjer ima prijavljeno stalno/začasno prebivališče).

Vsa oddana dokumentacija (vpisni list, obvestilo o prepisu, vloga za prepis…) mora biti podpisana s strani obeh staršev, v kolikor je to mogoče.
(V skladu z 51. členom Družinskega zakonika (DZ) o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odločata oba starša, razen če eden od staršev ni več živ ali ni znan ali če mu je odvzeta starševska skrb).


Odložitev šolanja

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi mnenja multidisciplinarnega tima odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če odložitev šolanja predlagajo starši oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja (prejmete jo ob vpisu), na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. Svetujemo, da se pred oddajo vloge posvetujete tudi z otrokovo vzgojiteljico in morebitnimi drugimi strokovnimi delavci, ki otroka obravnavajo.

O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec (psiholog) ter vzgojitelj. Starši boste o odločitvi obveščeni najmanj tri mesce pred začetkom pouka z odločbo, ki jo boste prejeli po pošti.

V kolikor otroka v vrtcu obravnava multidisciplinarni tim, nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.


Postopek vpisa bo vodila svetovalna delavka Tina Brecelj, na katero se lahko obrnete za dodatne informacije. Dosegljiva je na telefonski številki 05 39 352 26 ali po elektronski pošti #EM#74686c622a6774626b6c66614c627d2279637d71753b657e#EM#.