OŠ Ivana Roba

Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
tajništvo:  05 / 39 35 211
e-pošta: 
#EM#6f726b712a76636a786c7e6e7e4d696271787e3d777a7b#EM#
#EM#6f2c6b7177606b776d7d6f792263694f77647760603b7765767c69356f74#EM#

Koledar dogodkov

Datum

Dogodek

VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED

Vpis v 1. razred ureja Zakon o osnovni šoli (ZOsn).
Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju  za naslednje šolsko leto.
Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

POSTOPEK VPISA, PREPISA, ODLOŽITVE
Vabilo na vpis v OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici prejmejo po pošti vsi starši, katerih otrok ima v našem šolskem okolišu stalno ali začasno prebivališče.

V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo, čeprav sodi otrok v naš šolski okoliš,
obvezno vpišete otroka pri nas,
• na našo šolo ob vpisu naslovite Obvestilo o prepisu
• na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis, ki je meseca februarja) naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Starši oddate  Vloga za prepis v 1. R na OŠ Ivana Roba

O vlogi za prepis odloča zaprošena šola po posvetovanju oz. pridobitvi soglasja matične šole.

Vsa oddana dokumentacija (vpisni list, obvestilo o prepisu, vloga za prepis…) mora biti podpisana s strani obeh staršev v kolikor je to mogoče.
(V skladu z 51. členom Družinskega zakonika (DZ) o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odločata oba starša, razen če eden od staršev ni več živ ali ni znan ali če mu je odvzeta starševska skrb).

Starši, ki razmišljate o odlogu šolanja, se o tem najprej posvetujte z otrokovo vzgojiteljico. V vsakem primeru pa:
• obvezno vpišite otroka v 1. razred in
• se ob vpisu posvetujte še s šolsko svetovalno delavko, ki vam bo razložila nadaljnji postopek.

V kolikor ima vaš otrok v vrtcu odločbo o usmeritvi oz. ga obravnava multidisciplinarni tim, nas o tem obvestite.

Vpis v šolo bo vodila svetovalna delavka Tina Brecelj, na katero se lahko obrnete za dodatne informacije. Dosegljiva je na telefonski številki 05 39 352 26 ali po elektronski pošti #EM#74686c622a6774626b6c66614c627d2279637d71753b657e#EM#