Preskoči na vsebino

OŠ Ivana Roba

Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
tajništvo:  05 / 39 35 211
e-pošta: 
#EM#6f726b712a76636a786c7e6e7e4d696271787e3d777a7b#EM#
#EM#6f2c6b7177606b776d7d6f792263694f77647760603b7765767c69356f74#EM#

Koledar dogodkov

Datum

Dogodek

VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED  OŠ ŠEMPETER PRI GORICI

Vabilo na vpis v OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici prejmejo po pošti vsi starši, katerih otrok ima v našem šolskem okolišu stalno ali začasno prebivališče.

Na vpis pridete starši skupaj z otrokom. S seboj prinesete potrebno dokumentacijo, skladno z navodili v vabilu.


V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo, čeprav sodi otrok v naš šolski okoliš:

• obvezno se udeležite vpisa pri nas;
• ob vpisu oddate izpolnjen vpisni list ter Obvestilo o prepisu;
• na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis, ki je meseca februarja) naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Starši, ki bi želeli prepis med podružnicami.

• udeležite se vpisa po razporedu;
• ob vpisu oddate izpolnjen vpisni list ter Vlogo za prepis v 1. R na OŠ Ivana Roba;


Starši, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu oddate ustrezno izpolnjeno Vlogo za prepis v 1. R na OŠ Ivana Roba    po pošti na uradni naslov šole: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici. 
Vloga poslana po pošti se bo štela za pravočasno, če bo prejeta do 14. 3. 2023 oziroma bo oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

O vlogah za prepis odloča zaprošena šola po posvetovanju oz. pridobitvi soglasja matične šole. Pisni odgovor na vlogo za prepis boste prejeli po pošti.

Starši otrok, ki imajo stalno in začasno bivališče prijavljeno v različnih šolskih okoliših, boste vabilo na vpis prejeli iz dveh šol. V tem primeru otroka vpišete na željeno šolo, drugo pa pisno obvestite o vpisu drugam (v našem primeru na šolo naslovite obvestilo, da ste otroka vpisali na drugo šolo, kjer ima prijavljeno stalno/začasno prebivališče).

Vsa oddana dokumentacija (vpisni list, obvestilo o prepisu, vloga za prepis…) mora biti podpisana s strani obeh staršev, v kolikor je to mogoče.
(V skladu z 51. členom Družinskega zakonika (DZ) o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odločata oba starša, razen če eden od staršev ni več živ ali ni znan ali če mu je odvzeta starševska skrb).

Starši, ki razmišljate o odlogu šolanja, se o tem najprej posvetujte z otrokovo vzgojiteljico. V vsakem primeru pa:

• obvezno vpišite otroka v 1. razred in
• se ob vpisu posvetujte še s šolsko svetovalno delavko, ki vam bo razložila nadaljnji postopek.

V kolikor ima vaš otrok v vrtcu odločbo o usmeritvi oz. ga obravnava multidisciplinarni tim, nas o tem obvestite.


Postopek vpisa bo vodila svetovalna delavka Tina Brecelj, na katero se lahko obrnete za dodatne informacije. Dosegljiva je na telefonski številki 05 39 352 26 ali po elektronski pošti #EM#74686c622a6774626b6c66614c627d2279637d71753b657e#EM# .