OŠ Ivana Roba

Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
tajništvo:  05 / 39 35 211
e-pošta: 
#EM#6f726b712a76636a786c7e6e7e4d696271787e3d777a7b#EM#
#EM#6f2c6b7177606b776d7d6f792263694f77647760603b7765767c69356f74#EM#

Koledar dogodkov

Datum

Dogodek

OBVESTILA OŠ

Spoštovani starši.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Za učence od 6. do 9. razreda bodo navodila za delo v spletnih učilnicah eAsistenta ter preko komunikacije v EAsistentu.

Za učence od 1. do 5. razreda bodo razredničarke navodila za delo posredovale preko elektronske pošte in/ali komunikacije v eAsistentu.
TOPLI OBROKI
V sodelovanju z občino Šempeter-Vrtojba bo šola za vse nujne primere zagotovile tudi brezplačne tople obroke, ki pripadajo učencem 3. dohodkovnega razreda otroškega dodatka (mesečni dohodek na osebo nižji od 382,82eur). 
Starši za svojega otroka prijavijo topli obrok na naslov    #EM#6b746a6a6a6f6729677a63794c6a636e797d3c707b78#EM#    ali na telefon 051 37 37 54 (med 7.00 in 14.00 uro). 
Šola bo preverila upravičenost. Učenci oz. starši boste ob dogovorjenem času obrok prevzeli v kuhinji v Šempetru ali na podružnični šoli v Vrtojbi. Obroke bo mogoče prevzeti od torka, 10. 11. 2020 oz. naslednji dan po prijavi. Več podrobnosti v Javnem pozivu za prijavo toplega obroka.

Učenci iz občine Renče-Vogrsko se za kosilo prijavijo v našem zavodu, obroke pa bodo prevzeli na OŠ Renče.


OBVESTILO, 30.11.2020

Spoštovani starši.

Sporočamo vam, da je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala sklep, s katerim je določila, da se jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020. 
V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo.

SKLEP
o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21
I.
Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop.
in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in
36/19 in na njuni njegovi podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in
preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in
glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport.


OBVESTILO, 16.10.2020 

IZVAJANJE POUKA V OŠ za 1. do 5. razred od 19.10.2020


POUK NA DALJAVO za 6. do 9. razred od 19. 10. 2020 


NOŠENJE MASK - Določilo ODLOKA o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (18.09.2020)

   
NAVODILA COVID-19
Zdravstvene omejitve za pedagoške delavce
Zdravstvene omejitve za otroke in dijake

Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij.

Na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, posamezniki (otroci, mladostniki ali odrasli) in organizacije pa jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ, koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize.
Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.