ZAHVALA STARŠEM IN KOLEKTIVU

Vrtec Šempeter se zahvaljuje vsem staršem in strokovnemu osebju za korektno upoštevanje pravil.

Sporočamo vam, da se otroci počutijo veselo in razigrano.

Hvala vam!


Matejka in Maja