Enota Sonček

Enota Sonček

Vrtci v Šempetru, Vrtojbi in na Vogrskem, ustanovljeni za izvajanje družbeno organizirane vzgojno-izobraževalne dejavnosti predšolskih otrok v občini Šempeter-Vrtojba in v občini Renče - Vogrsko, so z ustavnim aktom opredeljeni kot enota pri Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

 Energetska izkaznica stavbe.pdf
Enota Sonček